مدیریت گروه مهندسی مکانیک

 

 

مدیران گروه رشته مهندسی مکانیک از ابتدا تا الان

ردیف

نام

گرایش

شروع

پایان

صفحه رزومه

1

حسین قلی زاده

ساخت و تولید

مهر 1386

آذر1387

 

2

محمد علی مهتدی بناب

طراحی جامدات

دی 1387

مهر 1388

رزومه

3

جمال دباغ

طراحی جامدات

آبان 1388

آبان1390

رزومه

4

توحید ادیبی

تبدیل انرژی

آذر 1390

اسفند 1390

رزومه

5

بابک عبازاده

طراحی جامدات

فروردین 1391

شهریور 1394

رزومه

6

توحید ادیبی

تبدیل انرژی

مهر 1394

اسفند94

رزومه

7 وحید فرهنگ مهر تبدیل انرژی فروردین95 ادامه دارد رزومه

 

تقویم جلسات گروه:

جلسات گروه مهندسی مکانیک به طور منظم هر هفته روز سه ­شنبه ساعت 10برگزار می­شود.