معرفی گروه مهندسی مکانیک
اولین ورودی های رشته مکانیک دانشگاه در سال 1384 در مقطع کاردانی وارد دانشگاه شدند.
در سال 1386 اولین ورودی های رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات وارد دانشگاه شدند. 
در سال 1389 گروه مهندسی مکانیک امکان ارایه دروس دو گرایش حرارت و سیالات و طراحی جامدات را در دانشگاه فراهم کرد 
اعضای هیات علمی دانشگاه عبارتند از :
1-جمال دباغ یاریشاه
2-رحیم کریم داداشی
3-هادی رزقی 
4-بابک عبازاده
5-وحید فرهنگ مهر
6-توحید  ادیبی
7- مصطفی خجسته نژند
8 محمدعلی مهتدی بناب
9-علی صابری مهر
10-مهدی ثقفی
برای مشاهده رزومه استاتید فوق می توانید به صفحه زیر مراجعه فرمایید.

http://edu.bonabu.ac.ir/?PageID=13