اخبار و اطلاعیه های گروه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

.

برنامه ورودی های جدید مهندسی مکانیک و مواد

برنامه ورودی های جدید مهندسی مکانیک و مواد .
چهارشنبه 31 شهريور 1395

.

برنامه ورودی های جدید مهندسی مکانیک و مواد

برنامه ورودی های جدید مهندسی مکانیک و مواد .
چهارشنبه 31 شهريور 1395

لیست دروس ارایه شده در گروه مهندسی مکانیک و مواد

.

. .
چهارشنبه 31 شهريور 1395

لیست دروس ارایه شده در گروه مهندسی مکانیک و مواد

لیست دروس ارایه شده در گروه مهندسی مکانیک و مواد .
چهارشنبه 31 شهريور 1395

لیست نمرات متقاضیان عضویت در تیم المپیاد مکانیک

لیست نمرات متقاضیان عضویت در تیم المپیاد مکانیک .
چهارشنبه 28 بهمن 1394

لیست نفرات برتر رشته مکانیک و مواد

لیست نفرات برتر رشته مکانیک و مواد .
چهارشنبه 28 بهمن 1394

دروس حذف شده احتمالی

دروس حذف شده احتمالی .
شنبه 10 بهمن 1394

دفاع از پایان نامه از 1 اسفند

دفاع از پایان نامه از 1 اسفند .
پنجشنبه 24 دي 1394

صورت جلسه های 4 ماه اخیر مکانیک

 صورت جلسه های 4 ماه اخیر مکانیک .
سه شنبه 15 دي 1394

مراجعات دانشجویی در زمان برگزاری امتحانات

مراجعات دانشجویی در زمان برگزاری امتحانات .
جمعه 4 دي 1394